MİFA – Workcube Hukuk Çözümü, hukuk bürolarının tüm iş yönetim süreçlerinin takibinin sağlanabilmesi amacı ile geliştirilmiştir. Finans yönetiminden muhasebeye, müşteri ilişkileri yönetiminden sözleşme yönetimine, satınalma yönetiminden insan kaynakları yönetimine işletmelerin tüm süreçlerini yönetebileceği modüllerin yanında hukuk sektörüne özel çözümler, sayfalar, modüller barındıran bir best practicedir.

Bireysel veya kurumsal olarak müvekkil (türk-yabancı tüzel kişilikler, şahıs müşteriler) ve tedarikçi kartları tanımlanarak iletişim, yetkili, temsilci vb bilgiler doldurularak müvekkil detay bilgilerine hızlı bir şekilde erişilebilir.

Müvekkiller için çalışılan dava bilgileri, hizmet faturaları, yapılan masraflar, yıllık sözleşmeler vb. bilgiler diğer modüller ile entegre bir şekilde müvekkil kartları ile ilişkilendirebilir ve takip edilebilir. Yine tedarikçiler içinde satınalma siparişleri, satın alma faturaları vb. kayıtlar tedarikçi kartları ile ilişkilendirilerek tedarikçi yönetimi sağlanabilir.

Proje yönetimi modülü ile müvekkil davaları proje kayıtlarıyla takip edilmektedir. Dava kategorileri firma içerisindeki departmanlara göre sınıflandırılabilmektedir.

Dava sorumlusu, davada çalışacak avukatlar, dava başlangıç ve bitiş tarihleri gibi veriler proje detayında görüntülenebilmektedir. Proje yönetim sistemi ile takip edilen davaların ajanda, sözleşme, fatura, masraf, avukat zaman harcamaları vb. kayıtları ilişkilendirilebilir ve kolaylıkla tek bir sayfadan takip edilebilir. Dava ile ilgili belgeler, dosyalar Workcube dijital arşiv yönetimine eklenebilir. Dava ile ilgili tüm bilgiler tek bir şablonda toplanarak çıktı alınabilir.

Avukatların davalar ya da aktiviteler için zaman harcaması girişleri, harcama talepleri girişleri (davalar için masraflar), dijital arşiv kayıtlarının oluşturulması, ajanda yönetimi, sistemin kişiselleştirilmesi vb. işlemler intranet yönetimi ile sağlanmaktadır.

Hukuk işletmelerindeki fatura kalemleri davalar ile ilgili yapılan çalışmalardan oluşmaktadır. Bu çalışmalar da zaman harcamaları kayıtları ile sistemde tutulmaktadır. Avukatların yoğun çalışma temposuna kolaylık sağlayacak yalın ve gerekli bilgilerin olduğu zaman harcaması sayfası ile davada harcanan süreler detaylı açıklamalar ile kısa sürede doldurulabilecektir. Dava dışında yapılan çalışmalarda aktivite kategorileri ile sınıflandırılarak harcanan süreler ilgili avukatın çalışmalarına eklenebilmektedir.

Avukatların detaylı açıklamaları ile oluşturdukları zaman harcamaları yöneticiler tarafından onaylanıp muhasebe-finans departmanına iletilerek faturalandırılması sağlanabilmektedir. Girilen sürelerin tamamı ya da yönetici tarafından belirlenen kısmı ayrıştırılarak faturalanacak miktar özel tasarlanan arayüz ile belirlenebilmektedir.

Dava ile ilgili yapılan harcamalar dekont ya da fatura kalemi oluşturma durumuna göre avukatlar tarafından girilebilmektedir. Bu kayıtlar ile avukatlara geri ödenecek tutarlar ya da kalan bakiye gibi veriler hem avukat kullanıcıları tarafından görüntülenecek hemde muhasebe-finans departmanı tarafından izlenebilecektir. İşletmedeki her avukat için girilen, onaylanan, faturalanan süreler için performans raporları alınabilmektedir.

Tedarik edilen bütün malzemelerin, satılacak tüm hizmetlerin genel bilgileri ürün yönetimi modülü altında yönetilmektedir. Şirketler Hukuku, İdare Hukuku, Vergi Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İnşaat Hukuku, Rekabet Hukuku, Ceza Hukuku, İş Hukuku vb. departmanlar oluşturularak bu departmanlardaki avukatların kıdemlerine göre ilişkili ürün kartları ve yıllık fiyat listelerine göre de ürün fiyatları tanımlanabilmektedir. Farklı seviyelerdeki hizmet ürünlerinin fiyatlaması da farklı hizmet ürünleriyle sağlanmaktadır.

Sınırsız sayıda ürün kategorileri oluşturabilir, ürünler bu kategoriler ile ilişkilendirilebilir. Ürünler ilişkili kategori kodları ile oluştuğundan akıllı kod mantığı kurulabilmektedir ve böylelikle ürün kodundan ürünün ne olduğu anlaşılabilmektedir.

Ürün kartlarına muhasebe tanımları yapılabildiğinden oluşan faturaların muhasebe hareketleri de otomatik olarak oluşmaktadır.

Sabit fiyat, avukat kıdemlerine göre fiyatlandırmalar, saatlik veya aylık fiyatlandırmalar ile çalışma koşulları sözleşme yönetimi ile belirlenebilmektedir. Sözleşmelerin geçerlilik tarihlerine ve çalışma şartlarına göre faturalandırmaların otomatik olarak hesaplanabilmesi sağlanmaktadır.

Sözleşmelerin ıslak imzalı halleri de sözleşme detaylarına dijital varlık olarak eklenebilmektedir. Böylelikle tüm bilgilere tek bir ekran üzerinden erişilebilir sağlanmaktadır.

Satınalma yönetimi farklı departmanların ihtiyaçlarına göre farklı ilgili kişiler tarafından yönetilebilmektedir. Her departman ihtiyacı olan malzemeler için satın alma talebi veya siparişi oluşturabilmektedir. Satınalma onay süreçleri ile ilerletilerek sipariş verilmesi için ilgili kişiye iletilecek şekilde kurgulanabilmektedir.

İç talep, satın alma talebi, satın alma teklifi, satın alma siparişi gibi süreçler sistemden takip edilebilmektedir.

Sınırsız sayıda şirket, şube, departman, çalışan bilgileri kaydedilerek takip edilebilmektedir. Çalışanların Ad-Soyad, Doğum Tarihi-Yer, Adres, TC Kimlik Numarası, Telefon Numarası, Acil Durumda İletişime Geçilecek Kişi Bilgisi, Baro Sicil No, Kayıtlı Olduğu Baro, İşe Giriş Tarihi, Bağlı Olduğu Şirket, Grubu, Görevi, Eğitim Bilgileri gibi özlük bilgilerine tek bir sayfadan ulaşılabilmektedir.

Kullanıcıların izin hak edişleri, kalan izinleri vb. izin yönetimi süreçleriyle izlenebilmektedir. Çalışanların maaş, ikramiye vb. bilgileri girilerek bordro işlemleri sistem üzerinden yapılabilmektedir.

Organizasyon yönetimi sistem üzerinden tasarlanabilmekte ve organizasyon şemaları oluşturulabilmektedir. Çalışanların sistemde görebilecekleri modüller ve yapabilecekleri kayıtlar kişi veya pozisyon bazlı tanımlanabilmektedir.

Tedarikçilerden gelecek alış faturaları sisteme işlenebilmektedir. Serbest meslek makbuzu, verilen hizmet faturası, satış faturası gibi kayıtlar da sistemde oluşturulabilmektedir.

Zaman harcamaları, proje için harcanan masrafların müvekkile yansıtılması fatura modülünden yapılabilmektedir.

Müvekkiller için yapılan telefon görüşmeleri, print, kurye gibi harcamalar borç dekontu olarak ya da hizmet satış faturası olarak sistemde toplu olarak yansıtılabilmektedir.

Finans Yönetimi modülü; cari hesap, kasa, banka, çek senet bilgilerinin, bütçeler ve yatırım araçlarının basit ve standart formatlarda merkezi bir biçimde kaydedilip yönetilmesine imkan tanır. Finans modülü gerçek zamanlı raporlamaları ile şirketlerde sürprizleri ve krizleri önler.

Finans Yönetimi; cari, kasa, banka, çek-senet gibi klasik finans yönetimi fonksiyonlarının yanı sıra yapılan tüm satınalma ve harcamaların etkin biçimde yönetilmesini sağlayan masraf yönetimi modülü ile geleceğe dair finansal senaryo kurguları yaparak nakit akışlarının daha iyi takip edilmesini sağlayan Finansal Senaryo modüllerine de sahiptir. Bu modül, ileride gerçekleşmesi muhtemel gelir ve giderleri kaydederek gelecekle ilgili finansal senaryolar kurgulanmasına imkan tanır. Ödenecek taksitler, rutin giderler, beklenen gelirler  v.b. kayıtları girerek çok alternatifli (iyimser, kötümser v.b.) senaryolar oluşturabilmektedir.

Finans Yönetimi farklı para birimlerini destekler. Dönem sonu işlemleri, bilanço kapanışlarını hızlandırır. Ödeme taleplerinin kolaylıkla takip edilmesine ve ödeme emirleri oluşturulmasına imkan tanır. Ödenmemiş faturaların, ön ödemesi yapılmış faturaların takibini ve gerekli ayarlamaların yapılmasını sağlar. Standart ödeme, düzeltme vb. makbuzların kaydedilmesini sağlar. Workcube Finans modülü ile ödeme çizelgesi oluşturabilir, ödeme kriterlerini tanımlamak üzere farklı kurallar yaratılabilir. Modül içerisindeki maliyet yönetimi bölümünden kurum içerisinde gerçekleşen tüm masraflar tek ve konsolide bir tablo içerisinde takip edebilmektedir.

Tüm muhasebe dökümanlarının ve mali tablolarının otomatik olarak hazırlanmasına ve takibine imkan tanınmaktadır. Detaylı demirbaş kaydı ve amortisman takibi sunulmaktadır. Workcube Muhasebe Modülü, uluslararası muhasebe sistemiyle tam uyumludur.

Workcube Muhasebe Modülü sadece belirli muhasebe işlerini gören bir yazılımdan öte tüm kurumsal süreçlere entegre bir modüldür. Diğer Workcube modüllerindeki (finans, fatura v.b.) işlem tiplerine entegre çalışarak, muhasebe fişlerini hatasız en ince detayıyla otomatik olarak oluşturur. Fiş kopyalama fiş birleştirme ve sistemde var olan fişlerin numaralarını istenilen şekilde düzenleme gibi fonksiyonlarla kullanıcıların işini kolaylaştırır.  Mevzuata uygun olarak hazırlanan mali tablolar tek bir tıklamayla export edilebilir, istenen raporlamalar gerçekleştirilebilir.

Workcube, yasal yükümlülüklere uygun bir muhasebe yönetimi için tüm imkanları sunar. Muhasebe modülünde tüm muhasebe fişi kayıt altına alınabilmekte ve eş zamanlı olarak takip edilebilmektedir. Tüm yasal defterler sistem üzerinde görüntülenebilir ve kağıda dökülebilir. Tüm mali tablolar yapılan tanımlara göre otomatik oluşur, eş zamanlı olarak izlenebilir, kağıda dökülebilir ve sistem içerisinde kaydedilebilir. Workcube Muhasebe Yönetimi’nde tüm muhasebe kodları ve hareketleri detaylı olarak döviz karşılıkları ile birlikte izlenebilmektedir. Sistem ikinci dövizi ve işlem dövizi fonksiyonları sayesinde kur farklarından kaynaklanan gelir veya giderler takip altına alınmaktadır. Muhasebe modülü içerisinde uçtan uca sabit kıymet yönetim fonksiyonu sunmaktadır.

İşletmelerin süreçleri ile ilgili yapılan kayıtların anlamlı bir şekilde yorumlanabilmesi ve yönetilebilmesi için sistemdeki standart raporların yanında ihtiyaçlara özel raporlar geliştirilebilmektedir.

Aşağıda belirtilen amaçlarla özel raporlamalar üretilebilmektedir;

Yeni eklenen müvekkil raporu,

Davalara göre içinde bulunulan ay ya da önceki aylarda faturalanan tutarların raporları,

Avukatların zaman harcamalarının günlük, haftalık ya da aylık toplamları ile ilgili raporlamalar,

Avukat performans raporları,

Vadeye göre ödeme raporları,

Fatura tutarlarına göre müvekkil sıralama raporu,

Departmanlara göre bütçe raporlamaları.