Web&Entegrasyon, dış sistemlerle ve cihazlarla yapılacak entegrasyonlar hizmetlerini kapsamaktadır.

İşletmelerin içerisinde kullanılan tüm sistemlerin bir biri ile entegre çalışabiliyor olmasını ve böylelikle bütünleşik bir sistemin yönetilebiliyor olmasını amaçlamaktadır. Sms, kargo, depo, e-dönüşüm vb. ihtiyaçlar bu kapsamda değerlendirilmektedir.