Workcube HR

İnsan Kaynakları Yönetimi
ÖncekiSonraki

Workcube HR – İnsan Kaynakları; eğitimden gerçekçi performans ölçümlerine, iş ilanından emekliliğe kadar kurumların insan kaynakları yönetiminin tüm süreç ve aşamalarını destekler.

Workcube İK&Kariyer Portal’in self servis işlemleri de kapsaması, çalışanların ve yöneticilerin insan kaynakları yönetimine etkin bir biçimde katılımını ve departman ile kolay ilişki kurmalarını sağlar.Workcube İK&Kariyer Portal, farklı ülkelerde faaliyet gösteren çalışanlarınızın ulusal ve bölgesel ihtiyaçlarını karşılamanıza imkan verir. Unicode özelliğine sahiptir ve çoklu para birimi, farklı saat dilimleri desteği sağlar.

Workcube İK & Kariyer Portal ile;

 • Tüm şube ve şirketlerin (grup şirketleri ve holdinglerde) İK süreçlerine ait işlemleri merkezi olarak yönetebilirsiniz.
 • %100 Web tabanlı bir yazılım olan Workcube’e browser ile kolay erişim sağlarsınız.
 • Sınırsız sayıda çalışanı ve kullanıcıyı sisteme dahil edebilirsiniz.
 • Şirketinizin (veya grubunuzun) kariyer portalını yaratabilir, işe alma süreçlerinizi merkezileştirebilirsiniz.
 • Şirket ve grup içi atamaları kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.
 • İK alt yapı yatırım maliyetlerinizi belirgin bir biçimde düşürürsünüz.
 • İK Portalı ve grup intraneti oluşturarak grubun genel vizyonu, misyonu hedefleri v.b. konularda kurumsal kültürü yaygınlaştırırsınız.
 • Çalışanlar arasında iletişimi ve işbirliğini artırırsınız.
 • Şirketinizin (veya grubunuzun) toplam insan kaynakları yükünü ve gelişimini görebilirsiniz.
 • Toplu maaş artırımında toplam ek maaş yükünüzdeki artışı öngörebilirsiniz.
 • Etkin norm kadro yönetimi sağlarsınız.
 • İnsan kaynağı verileriniz hakkında konsolide raporlar elde edersiniz.
 • İnsan kaynakları yazılımını tek defada elde ederek ve merkezi bir server üzerinde yaşatarak önemli ölçüde teknolojik yatırım ve yaşatma maliyetinden tasarruf sağlarsınız.

Workcube İK & Kariyer Portal’de Yer Alan Temel Modüller

Personel ihtiyacından işe başlatmaya kadar olan süreçte personel talep, ilan çıkma, başvuru toplama, CV veritabanı oluşturma, mülakat organize etme, aday değerlendirme ve işe alma işlemlerini tek bir merkezden yönetmenizi sağlar.

Firmanızdaki tüm dolu ve boş pozisyonları norm kadro yapınıza uygun şekilde tanımlamanıza, pozisyonlara ait yetki ve sorumluluk tanımlamaları yapmanıza, amir hiyerarşisi ve kullanıcı yetkilendirmeleri belirlemenize olanak sağlar

İlgili yasa, yönetmelik, tebliğ ve genelgelerle belirlenen parametrelerle desteklenen ücret yönetim sistemi ile çalışanlarınızın bordro, izin, işten çıkış, yasal bildirim ve diğer özlük süreçlerini yönetmenizi sağlar.

 

Sistemde İnsan Kaynakları Modülünde yer alan tüm verilerle ilgili çok boyutlu, çok katmanlı raporlar almanızı sağlar.

İK Portalı ve grup İntraneti oluşturarak kurumsal ajanda yönetimi, forum, kurumsal literatür, online mesaj, dijital arşiv, self-servis işlemle çalışanlarınızın işbirliğini ve iletişimini arttırabilirsiniz. Grubun genel vizyonu, misyonu hedefleri v.b. konularda kurumsal kültürü yaygınlaştırma imkanı sunar.

Çalışanlarınızla ilgili kişisel bilgilerden iletişim bilgilerine, yetkinlik tanımlarından çalışan hedeflerine, banka hesaplarından izinlere her türlü bilgiyi ve belgeyi eksiksiz yönetmenizi sağlar.

Mutlu, verimli, motivasyonu ve kurumsal bağlılığı yüksek çalışanlara sahip olmanızda önemli katkısı olan kurum ve çalışan arasındaki ilişkinin, çalışan mahremiyeti ve bilgi gizliliğinin korunarak belirlenmesi ve ölçümlenmesine olanak sağlar.

Şirket, bölge, şube, departman, alt departman düzeylerinde organizasyon hiyerarşisi ile idari ve fonksiyonel düzeyde pozisyon hiyerarşisi oluşturmanıza ve bu hiyerarşilere göre şemalar hazırlamanıza imkan tanır.

Çalışanlarınızın giriş-çıkış ve işe devamlılıklarını anlık takip etmenize ve istediğiniz zaman aralıklarında raporlama yapmanıza imkan tanır.

Kurumunuza özel bir Kariyer Portalı yaratabilir, hem işe alım hem de gelişim amaçlı olarak aday çalışanlarınızın kullanımına sunabilirsiniz. Tüm işe alım süreçlerinizi online yönetebilirsiniz.

Çalışanlarınızın, ortaklarınızın, müşterilerinizin ve işbirliği içerisinde olduğunuz diğer grupların sınıf içi ve online eğitimlerini planlamanızı ve yayınlamanızı sağlar.

Hedef ve Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirmenin dahil olduğu modül, pozisyonların gerektirdiği yetkinliklerden kurumsal vizyon ve misyonunuza uygun iş hedeflerininin belirlenmesine çalışanlarınızın performansını ölçme ve raporlamada, daha objektif ve yapıcı yaklaşımlar sunar.